Lights

Image
อบรม เครื่องยนต์การเกษตร จากวิทยากร บริษัทคูโบต้า
Image
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษ ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านโนนสาวเอ้
Image
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ "ปางสีดาเกมส์" ระดับภาค ครั้งที่ 10 ณ.สนามกีฬา อบจ.สระแก้ว
Image
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เป็นเจ้าภาพการแข่งขันชกมวย ในกีฬาอาชีวะเกมส์ "ปางสีดาเกมส์" ระดับภาค ครั้งที่ 10 ณ ลานพระสยามเทวาธิราช อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Image
ประมวลภาพ การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ "ปางสีดาเกมส์" ระดับภาค ครั้งที่ 10
Image
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ "ปางสีดาเกมส์" ระดับภาค ครั้งที่ 10 ณ.สนามกีฬา อบจ.สระแก้ว
Image
การนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาลในสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
Image
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมผู้บริจาคโลหิต
Image
ประมวลภาพ กิจกรรมวันภาษาไทย วษท.สระแก้ว
Image
โครงการ อบรมเสริมศักยภาพนักเรียน นักศศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ
Image
โครงการลูกเสือมีค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ
Image
ศึกษาดูงาน โดยคณะผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับกลางและผู้บริหารโครงการ
Image
ประมวลภาพ กิจกรรมวันสุนทรภู โดย แผนกวิชาสามัญ
Image
ประมวลภาพ การฝึกอบรม ช่างซ่อมเครื่องยนต์คูโบต้า โดยวิทยากรจาก บริษัท คูโบต้า
Image
ประมวลภาพ การอบรมระยะสั้น เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกเพื่อพัฒนาอาชีพ
Image
ประมวลภาพ การอบรมระยะสั้น เรื่อง การปลูกมะนาวเพื่อพัฒนาอาชีพ
Image
ประมวล การอบรมช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล
Image
กิจกรรม ตรวจสารเสพติด
Image
ประมวลภาพ พระธรรมทูตเทศนาธรรม นักเรียน-นักศึกษา วษท.สระแก้ว
Image
ประมวลภาพ การอบรมการเป็นผู้นำของสมาชิก อกท.หน่วยสระแก้ว
Total 291 Record : 15 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>