Lights

Image
วษท.สระแก้ว อบรมเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบ 4
Image
อกท.หน่วยสระแก้ว รับการประเมิน อกท.ดีเด่น ปีการศึกษา 2558
Image
งานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการนายโรม กิจจาวิเศษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
Image
การประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย หน่วยสระแก้ว ครั้งที่ 37
Image
เลื่อนระดับ สมาชิก อกท. หน่วยสระแก้ว ปีการศึกษา 2558
Image
วษท.สระแก้ว จัดงานวันเกษียณครูและบุคลาการทางการศึกษา ปี 2558
Image
วษท.สระแก้ว จัดทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเกษียณครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2558
Image
ประมวลภาพ งานเกษียณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว
Image
การฝึกอบรม ราษฏรในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Image
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในสาขาที่ทางวิทยาลัยเปิดสอน
Image
คณะครูและนักเรียน-นักศึกษา ชมรมพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีสระแก้ว
Image
รู้รัก สามัคคี "คนไทย หัวใจ เดียวกัน" โดยจังหวัดสระแก้ว
Image
คณะครู นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาพืชศาสตร์และแผนกวิชาประมง จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนบีกรีม
Image
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2558
Image
ส่งมอบรถจักรยานยนต์ Fix it Center ในโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปี 2558 ให้ กับ วษท.สระแก้ว
Image
กิจกรรมทำความสะอาดถวายเป็นพระราชกุศล ในวันแม่แห่งชาติ
Image
กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ปี 2558 วษท.สระแก้ว
Image
กิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันแม่แห่งชาติ
Image
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์
Image
กิจกรรม ปลูกป่า ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Total 291 Record : 15 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>