Lights

Image
วษท.สระแก้ว ร่วมการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 38
Image
ตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปรเภทงานวิจัยและประเภทสิ่งประดิษฐ์ ปี 2559
Image
ตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559
Image
กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวง ร.9"
Image
วษท.สระแก้ว บำเพ็ญพระราชกุศลแด่ "ในหลวง ร.9" เนื่องในวันปัณรสมวาร(15 วัน)
Image
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
Image
วษท.สระแก้ว จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ GMNG Training of Skat Teacher
Image
การคัดเลือกศิษย์เก่า อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2559
Image
วษท.สระแก้ว ร่วมกับ Honda จังหวัดสระแก้ว จัดอบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนนักศึกษา
Image
การตรวจประเมิน อกท.หน่วยดีเด่น ระดับภาคครั้งที่ 38 ปีการศึกษา 2559
Image
งานเกณียณครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโดย วษท.สระแก้ว ประจำปี 2559
Image
งานเกณียณครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโดย อศจ.สระแก้ว
Image
ประมวลภาพนิทรรศการประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย สระแก้ว ครั้งที่ 38 ปีการศึกษา 2559
Image
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วษท.สระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2559
Image
ประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย หน่วยสระแก้ว ครั้งที่ 38
Image
วษท.สระแก้ว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
Image
วษท.สระแก้ว ร่วมทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ
Image
วษท.สระแก้ว จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559
Image
วษท.สระแก้ว จัดกิจกรรมเชิญชวนออกเสียงประชามติ
Image
วษท.สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักศึกษา ศึกษาดูงานจาก University scholarship Cambodia ประเทศกัมพูชา
Total 291 Record : 15 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>