Lights

Image
กิจกรรมฟาร์มเด่น โรงแปรรูปน้ำนม วษท.สระแก้ว
Image
โครงการแปลงพันธ์อ้อยสะอาดเพื่อลดการระบาดของโรคใบขาว
Image
กิจกรรม "วันสุนทรภู่" ปีการศึกษา 2560
Image
ชนะเลิศอันดับ 1 มวยไทย ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ปี 2560
Image
รางวัลชนะเลิศระดับภาค การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่
Image
นักเรียนรางวัลพระราชทาน นางสาวพิมพร แดงอินทร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
Image
วษท.สระแก้ว จัดอบรมหลักสูตร เรื่องการเลี้ยงไก่เนื้อ (Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0)
Image
วษท.สระแก้ว ออกให้บริการ ซ่อม-สร้าง-พัฒนา ให้กับประชาชน ณ เทศบาลฟากห้วย (Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0)
Image
วษท.สระแก้ว ออกให้บริการ ซ่อม-สร้าง-พัฒนา ให้กับประชาชน ณ อบต.คลองทับจันทร์ (Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0)
Image
วษท.สระแก้ว จัดอบรมหลักสูตร เรื่องการแปรรูปเนื้อสัตว์(Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0)
Image
วษท.สระแก้ว จัดอบรมหลักสูตร เรื่องการเลี้ยงปลานิล(Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0)
Image
วษท.สระแก้ว จัดอบรมหลักสูตร เรื่องการเพาะเห็ดสร้างอาชีพ(Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0)
Image
วษท.สระแก้ว จัดอบรมหลักสูตร เรื่องการทำน้ำยาล้างจาน(Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0)
Image
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบการแสดงละครระหว่างประเทศ
Image
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการวางแผนการผลิตพืชผักปลอดภัย
Image
วษท.สระแก้ว รวมพลังปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
Image
พิธีไหว้ครู วษท.สระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2560
Image
วษท.สระแก้ว ต้อนรับเทศบาลบางพลีน้อย จังหวัดสมุทปราการ เข้าศึกษาดูงาน
Image
วษท.สระแก้ว รับตรวจประเมินสวนสมุนไพรวิทยาลัย
Image
คณะผู้บริหาร และครู พร้อมด้วย สมาชิก อกท.หน่วยสระแก้ว เฝ้ารอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
Total 291 Record : 15 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>