Lights

Image
วษท.สระแก้ว จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557
Image
ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆ และ ได้ร่วมกันติดรหัสต้นไม้ และชื่อต้นไม้
Image
โครงการสัมนาฝึกงานภายนอกและภายในสถานศึกษา วษท.สระแก้ว ประจำปี 2556
Image
วิทยาลัยจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
Image
วิทยาลัยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
Image
วษท.สระแก้ว จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ที่ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
Image
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการประยุกต์ใช้(ICT)เพื่อการเรียนการสอน
Image
คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต สระแก้ว เข้าศึกษาดูงาน
Image
โครงการผลิตสารกำจัดเมลง โดยนักศึกษา วษท.สระแก้ว
Image
กิจกรรมสมาทานศิล 5 หน้าเสาธง ในโครงการสถานศึกษา ศิล 5
Image
จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว นำโดย นายประวิทย์ บุรินนิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน-นักศึกษารวมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา ที่วัดโนนสาวเอ้ ต. ผ่านศึก อ
Image
ประมวลถาพ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 การประเมินผลเพื่อเลือกสถานศึกษาต้นแบบ โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตราฐานอาชีวศึกษา
Image
ประมวลภาพ การตรวจประเมินภายในจากต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 17 กรกฎาคม 2557)
Image
ประมวลภาพ การตรวจประเมินภายในจากต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 16 กรกฎาคม 2557)
Image
ประมวลภาพ การตรวจประเมินภายในจากต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 15 กรกฎาคม 2557)
Image
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันประกวดพานไหว้ครูและประกวดร้องเพลง
Image
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557
Image
โครงการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง
Image
โครงการนันทนาการต่อต้านยาเสพติด
Image
การประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยสระแก้ว ครั้งที่ 1/2557
Total 291 Record : 15 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>