Lights

Image
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วม ระดับ ปวช. ระหว่าง วษท.สระแก้ว กับ กศน.สระแก้ว
Image
วษท.สระแก้ว ฝ่ายปกครอง จัดประชุมผู้ปกครอง
Image
วษท.สระแก้ว รับการตรวจประเมิน อกท. หน่วยดีเด่น ระดับภาค ปีการศึกษา 2557
Image
การประชุมวิชาการ อกท. หน่วยสระแก้ว ครั้งที่ 36
Image
พิธีเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่ นายโรม กิจจาวิเศษ
Image
พีธีเลี้ยงส่ง ผู้อำนวยการนายประวิทย์ บุรินทร์นิต เพื่อไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการ วก.วังน้ำเย็น
Image
งานเกษีัยณครู จัดโดย วษท.สระแก้ว
Image
งานเกษียณครูและบุคลากรทางการศึกษา
Image
วษท.สระแก้ว จัดการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Image
วษท.สระแก้ว จัดโครการตรวจสารเสพติดนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา
Image
รางวัลเหรียญทอง เปตอง ทีม 3 คน (ญ) ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 9
Image
วษท.สระแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
Image
อกท. หน่วย สระแก้ว จัดโครงการพี่ช่วยน้องสนองพระราชดำริฯ
Image
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วษท.สระแก้ว
Image
โครงการหยุดการต้องครรภ์ในวัยเรียน(STOP TEEN MOM)
Image
วษท.สระแก้วจัด โครงการพัฒนาทักษะภาษาอาเซียน 3 ภาษา ไทย อังกฤษ กัมพูชา
Image
วิทยาลัยจัดโครงการเรียนจบพบงาน เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา
Image
โครงการพระธรรมทูตแสดงธรรมะ ให้กับนักเรียน นักศึกษา
Image
โครงการอบรมคูโบต้า เรียนจริง ปฏิบัติจริง
Image
เวทีรับฟังความคิดเห็น กรณีความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยรายย่อย จ.สระแก้ว
Total 291 Record : 15 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>