Lights

Image
ศึกษาดูงานเชื่อมโลกอาชีพสู่โลกการศึกษานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ
Image
วษท.สระแก้ว รับการตรวจสอบคุณสมบัติของ อกท. เพื่อเลือนระดับเป็นระดับชาติ ภาคกลาง ปี 2560
Image
การตรวจประเมิน อกท.หน่วย ดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 39 ปีการศึกษา 2539 (ช่วงบ่าย)
Image
การตรวจประเมินหอหญิง-หอชาย อกท.หน่วย ดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 39 ปีการศึกษา 2539
Image
การตรวจประเมิน อกท.หน่วยดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 39 ปีการศึกษา 2539
Image
วษท.สระแก้ว งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ วษท.สระแก้ว ปีการศึกษา 2560
Image
ประมวลภาพ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
Image
คณะผู้บริหาร คณะครู และสมาชิก อกท.หน่วยสระแก้ว จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
Image
วษท.สระแก้ว ประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2560
Image
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
Image
วษท.สระแก้ว จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9
Image
อบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการใช้งานและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์คูโบต้า
Image
กิจกรรมรักดอกไม้ปลูกดอกดาวเรือง ของชมวิชาชีพบริหารธุรกิจ
Image
เข้าศึกษาดูงานสมาคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย
Image
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(ETV) กระทรวงศึกษาธิการ สนใจเข้ามาถ่ายทำรายการการเรียนการสอนของวิทยาลัย
Image
พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
Image
สัมมนาฝึกงานระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
Image
สัมมนาฝึกงานระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Image
วษท.สระแก้ว จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อความเป็นไทย ปีการศึกษา 2560
Image
วษท.สระแก้ว ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
Total 291 Record : 15 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>