Lights

Image
tai ucing
Image
jjjj
Image
คืนสู่เหย้า ด้วยรักและผูกพันเกษตรอรัญคืนถิ่น ครั้งที่ 10 ปี 2561
Image
นักเรียนรางวัลพระราชทาน นางสาวพิมพร แดงอินทร์ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
Image
วษท.สระแก้ว ขอแสดงความยินกับนักเรียนและครูที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2560 ระดับประเทศ
Image
วษท.สระแก้ว จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2560
Image
วษท.สระแก้ว เข้าร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว " งานวันครู 2561 " ณ.วก.วังน้ำเย็น
Image
วษท.สระแก้ว จัดงานเลี้ยงส่งครู
Image
นักเรียน-นักศึกษา วษท.สระแก้ว เข้าค่ายการไฟฟ้า-อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บางปะกง
Image
วษท.สระแก้ว รับตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 (ระดับประเทศ)
Image
วษท.สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 39 (ณ วษท.ราชบุรี)
Image
วษท.สระแก้ว รับตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 (ระดับภาคกลาง)
Image
ศึกษาดูงานเชื่อมโลกอาชีพสู่โลกการศึกษานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ
Image
วษท.สระแก้ว รับการตรวจสอบคุณสมบัติของ อกท. เพื่อเลือนระดับเป็นระดับชาติ ภาคกลาง ปี 2560
Image
การตรวจประเมิน อกท.หน่วย ดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 39 ปีการศึกษา 2539 (ช่วงบ่าย)
Image
การตรวจประเมินหอหญิง-หอชาย อกท.หน่วย ดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 39 ปีการศึกษา 2539
Image
การตรวจประเมิน อกท.หน่วยดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 39 ปีการศึกษา 2539
Image
วษท.สระแก้ว งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ วษท.สระแก้ว ปีการศึกษา 2560
Image
ประมวลภาพ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
Image
คณะผู้บริหาร คณะครู และสมาชิก อกท.หน่วยสระแก้ว จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
Total 303 Record : 16 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>