ประกาศ วษท.สระแก้ว
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 27) 09 มี.ค. 66
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสาขาพืชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอร์นิกส์ (อ่าน 28) 10 ก.พ. 66
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแสงแก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (อ่าน 30) 08 ก.พ. 66