ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคสมทบ
ขอเชิญนักศึกษาภาคสมทบ รุ่น 2565 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อดำเนินการฝึกงานและจัดทำโครงการทางวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมแสงสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ทั้งนี้ ให้นักศึกษาเตรียมหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2565 มาด้วย สำหรับการประชุม ไม่มีค่าใช้จ่าย
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2566,00:00   อ่าน 88 ครั้ง