ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหาร คณะครูร่วมประชุมเพื่อวางแผนปฏิบัติงานและประเมินผลงาน
ดร.เกียรติสยาม ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ประชุมพนักงานราชการ และครูพิเศษสอน เกี่ยวกับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งสั่งการให้จัดทำแผนแนะแนวในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อแนะแนว แนะนำกลุ่มสนใจ เข้าศึกษาต่อสายอาชีพ ทั้งในระบบ นอกระบบ ได้แก่ อศ.กช. ภาคสมทบ และโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส จัดทำแผนเสนอภาระงานช่วงปิดภาคเรียน คิดผลิตภัณฑ์ของตนตามสาขาอาชีพ การจัดทำแฟ้มผลงาน e-portfolio สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 และคิดงานหรือสร้างงานเพื่อคุณค่าของตน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,00:00   อ่าน 88 ครั้ง