...
แสดงกิจกรรมทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์


ข่าวทั่วไป

ปฏิทินนักเรียน-นักศึกษา

ข่าวพัสดุ-ครุภัณฑ์

ข่าวพัสดุ-ครุภัณฑ์

กิจกรรมวิทยาลัย


Bootstrap template
เรื่อง อบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการใช้งานและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์คูโบต้า ปี/เดือน/วัน 2017-08-17
Bootstrap template
เรื่อง กิจกรรมรักดอกไม้ปลูกดอกดาวเรือง ของชมวิชาชีพบริหารธุรกิจ ปี/เดือน/วัน 2017-08-17
Bootstrap template
เรื่อง เข้าศึกษาดูงานสมาคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย ปี/เดือน/วัน 2017-08-10
Bootstrap template
เรื่อง พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ปี/เดือน/วัน 2017-08-08
Bootstrap template
เรื่อง สัมมนาฝึกงานระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี/เดือน/วัน 2017-08-03
Bootstrap template
เรื่อง สัมมนาฝึกงานระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี/เดือน/วัน 2017-08-02
Bootstrap template
เรื่อง วษท.สระแก้ว จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อความเป็นไทย ปีการศึกษา 2560 ปี/เดือน/วัน 2017-08-01
Bootstrap template
เรื่อง วษท.สระแก้ว ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ปี/เดือน/วัน 2017-07-27
Bootstrap template
เรื่อง กิจกรรมฟาร์มเด่น โรงแปรรูปน้ำนม วษท.สระแก้ว ปี/เดือน/วัน 2017-07-27

แสดงกิจกรรมทั้งหมด

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

 

img09

นายทองอาบ บุญอาจ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
img09

นายวิเชียร เสงี่ยมวิบูล

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยกร
img09

นายสวรรค์ กุญชู

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
img09

ว่าง

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ